Make your own free website on Tripod.com
Ana sayfa  

Yeşilay kolu

 

KONU BAŞLIKLARI
Sayın vatandaş
Türkiye dünya sıralamasında
Kan pıhtılaştırıcı ve damar tıkayıcı olarak sıgara
Pıhtı ve pıhtılaşma
Özet olarak
İki tiryakiden biri sigaradan ölüyor
Sigarayı nasıl bırakmalı
Sigara dövizleri
Önemli bir uyarı
Sigara kansere, kanser kabre götürür.

Yeşilay Ana sayfa

 

DUMAN ALTI OLANLAR KENDİNİZİ KORUYUNUZ!..
VE LÜTFEN DUMANIN SİZLERE VERDİĞİ ZARARLARI BU HABERDEN ÖĞRENİNİZ...

Sigara dumanının kapalı yerlerde içmeyenlere verdiği zararlar özet olarak şunlardır:
Hiç sigara içmeyen,fakat sigara içilen kapalı bir yerde 4 saat kalan bir kişinin tükürük ve idrarında,10 sigara içeninkine es değerde nikotine rastlanmaktadır.

Pasif Sigarada Lösemi: Sigara kullananlarla birlikte yasayanlarda lösemi riski 6.8, göğüs kanseri riski 3.3, gırtlak kanseri riski 3.4 kez artmaktadır.

Pasif içicilerin içlerine çektikleri dumanın, toksak kimyasal madde bakımından daha yoğun olduğunu son araştırmalar ortaya koymuştur.
Misal:
Pasif içicinin aldığı dumandaki benze-piren,aktif içicinin aldığından 3 kat daha fazla,
Tolüen 6 kat daha fazla,
Dişeti-nitrosamin 50 kattan daha fazladır.

Anne ve babalar çocuklarınızın sağlığını düşünerek, gerek hamilelik öncesinde, gerek hamilelik ve emzirme süresince, sigara ve alkole itibar etmeyiniz.Ondan sonra da onları zehirlemeyin ve onlara kötü örnek olmayın!..

Anne ve babaları sigara içen çocuklar, haftada en az birer paket sigara içmiş gibi zarar görürler.

Sigara dumanı, sigara içmeyenlerde de çeşitli kanserlere sebep olmakta, bu arada bilhassa löseminin dumana maruz kalanlarda 7 kat daha fazla görüldüğü, ABD'li uzman kuruluşlarca açıklanmıştır.

Kirli havada yasayanların kanında %2-3 karbon monoksit mevcuttur.Sigara içilen kapalı yerlerde bu oran %15'e kadar cihat.Tam 6.5 misli...

Sigara içenlerle bunların dumanına maruz kalanlarda kırmızı küreciklerin oksijen tasıma kapasitesi 1/6 ile 1/3 oranında azalır.

1989 yılında ABD'de 53 bin kişi başkalarının içtiği sigara dumanı sebebiyle akciğer kanserinden ölmüştür.

Sigaradan bir nefes çekip üfleyen kimse, dumanla birlikte çevreye 25 MGK. Karbon monoksit vermekte ve etrafındaki canlıları zehirlemektedir.

Günde bir paket sigara içilen evde, çocuklar da 5'er adet sigara içmektedir.
Aile bütçesinde sigaraya ayrılan pay ortalama %15'dir.Bu durumda zarar ikidir:
1) Beslenme zaafa uğramakta,
2) Hastalık sebebi artmakta.

2 adet sigarada bulunan zararlı maddeler, bir kişinin damarına zerk edilse, birkaç dakikada ölüm vaki olur.
Sigara içmediği halde kanser olan üç kişinin birisi pasif içicidir.

ABD Sağlık Bakanlığı Raporu

ABD'de kamuya ait kapalı yerlerde sigara içenlere 1000 Dolar para cezası verilmektedir.

İnsan beynine en çok zarar veren 3 olumsuz etkenden birincisi sigara dumanıdır.(Diğerleri tansiyon ve seker)

Solunum yollarını tıkayıcı hastalıklarda, hava kirliliği, sigara dumanının yanında hiç kalır.

(Prof. Dr. Tuğrul Çavdar)

Kapalı yerlerde sigara dumanını teneffüs edenler, duruma göre aktif içicilerin gördüğü birçok zararları ye aynen, yahut daha fazlasıyla görmektedirler.Bu sebeple;

SAYIN VATANDAŞ! 

Kapalı yerlerde ve nakil araçlarında içenlerin dumanından kendini ve yakınlarını koru!..
Devletin bu konuda tedbirler getirmesi için yasal yollardan (Anayasamızın 56. ve 58. maddeleri gereği olarak) mücadeleyi bırakma!..
Zira hakkini aramayan insan ve toplumlar, hem hakkini,ayni zamanda haysiyetlerini de kaybederler.
Başa dön

TÜRKİYE DÜNYA SIRALAMASINDA

İsrafta BİRİNCİ,
Kumarda İKİNCİ,
Alkolde ÜÇÜNCÜ,
Sigarada DÖRDÜNCÜ durumdadır.
1992 yılında ABD'de sigaradan 440 bin insan ölmüştür.
Yine ABD'de pasif içicilerden 53 bin kişi ölmüştür.
Ülkemizde toplam 22 milyon sigara içen insan mevcuttur.
En az 22 milyon insanımızda pasif içici (duman altı olanlar) dır.
Kişi basına 2 kg.(100 paket) sigara düşmektedir.
Yine ülkemizde "WHO"nun verilerine göre, sigaradan ölüm, yılda 160 bin dolayındadır.Ayrıca, çoğu çocuk ve bebek olmak üzere 40 bin de pasif içici (duman altı) ölümü söz konusudur.Toplam 200 bindir.
Ülkemiz Dünya tüketiminde Brezilya,Güney Kore ve Hindistan'dan sonra 4'üncüdür.
Dünya genelinde 1 kg. olan tüketim ortalamasına oranla, kişi basına 2 kg. düsen ülkemiz, bu çizginin hayli üzerindedir.
Başa dön

KAN PIHTILAŞTIRICI VE DAMAR TIKAYICI OLARAK :SİGARA

İnsan bedenindeki en hayati şey kandır.Kanın en tehlikeli olgusu ise pıhtılaşmasıdır...
Biyolojik hayatin devamı en önce kanımıza, kanın sağlığı ve hayatiyeti de kanın yeterli derecede canlı ve akıcı kıvamını muhafaza edebilmesine bağlıdır.
Vücudumuzu saran bütün damarlar uç uca eklenecek olursa 150 bin km. uzunluğunda devasa bir yumak meydana gelmektedir.Yani damarlarımızla dünya çevresini 4 defa sarabiliriz.
24 saat içinde kalbe giriş çıkış yapan kan miktarı 15 bin kg. civarındadır.
Kanın damarlarımızdaki normal hızı saatte 60 km.dir.Bu hız ile kanın vücut damarlarındaki seyrini tamamlaması (kılcal damarlar dışında) takriben 2 k. sürmektedir.
Bu rakamlar muvacehesinde kanın sivili liginin ne derecede önem taşıdığı ortadadır.
Kanın yeterli derecede canlı ve akıcı bir kıvamda bulunması; yoğunluğunun, miktarının ve de lüzuci yetinin normal halini kaybetmemesine bağlı bulunduğu ve bunun hayat boyunca göz önünde bulundurulmasının hayati önem taşıdığını asla unutmamak gerekir.
Evet, kanımız için en büyük tehlike kanın pıhtılaşması yani akıcılığının (sıvılık derecesinin) kaybolmasıdır.
Kanın pıhtılaşması, acık bir ifade ile aktivitesini (canlılığını) kaybetmesi neler yapar:
1) Dolaşımı güçleştirir ve ağırlaştırır,
2) Kan basıncını (tansiyonu) yükseltir,
3) Yükselen tansiyon sebebiyle organizma rahatlığını yitirir.Devamlı bir gerginlik ve huzursuzluk ortamına girer,
4) Organlarda yıpranma ve yorgunluk artar,
5) Kalbin yükü ağırlaşır.Vaktinden önce yorgun düşer.Arızalar baslar.
6) Pıhtılaşan kanın damar cidarlarında bıraktığı tortu çoğalarak damarları daraltır ve sertleştirir (Damar sertliği) ,
7) Böylece meydana gelen damar sertliği sebebiyle damarlarda (bilhassa kılcal damarlarda) çatlamalar ve tıkanmalara olur.Bu hal ise yerine göre umumi veya bölgesel felçlere sebep olur.Ve ani ölümler vuku bulur.
8) Pıhtılaşan kan sebebiyle daralan damarlarda tıkanmalar bas gösterir.
9) İçindeki çok ince damar ağları ile kanın süzülme ameliyesini gerçekleştiren böbreklerin çalışması güçleşir.Bu halde zararlı maddelerin (üre, ürik asit ve diğer zararlı maddeler...) atılamayarak kanda çoğalıp organizmanın zehirlenmesine sebep olur.
10) Yine çok ince damarlarla donatılmış olan beyinde çalışma güçleşir.Vazifesini yapmayan merkezlerde küçük-büyük hasar ve hastalıklara, tıkanma ve tümörlere sebep olur.
11) Gözler, vaktinden önce görme kabiliyetini yitirir.Göz arkası damarlarda çatlama ve tıkanmalar, katarakt ve göz tümörleri gibi büyük afetlere sebep olabilir.
12) Kalbin kendisini besleyen damarlarda akis ve beslenme kısıtlanır veya tamamıyla durabilir. (Korner yetmezliği,enfarktüs v.s.)
13) Pıhtılaşan kan, kalbi ve damarları çalıştıran sinirlerde de, beslenememesi sebebiyle, türlü zafiyet ve bozukluklar oluşturarak, bu yolla da kalp ve damarlarda ayrı afetlere sebep olur.
14) Pıhtılaşan kanın, metabolizma bozukluklarının ve dolaşım hastalıklarının bas sorumlusu keza, birçok tümör ve kanser türlerinin oluşmasında en büyük sebep ve fail olduğu asla unutulmamalıdır.
15) Pıhtılaşma her organizmayı olduğu gibi, kani da tembelleştirir.Yari ve tam ölü bir hale getirir.Bu hal normal faaliyetleri de etkiler ve bozar.Cinsi yönden iktidarsızlıklara sebep olur.Seks gücünü zayıflatır veya dumura götürür.
16) Bu sebeple zayıf düşecek olan erkek ve kadın üreme hayvancıkları, doğacak çocukların yasama sansını azaltacağı gibi, yasayabilenlerin de sağlıksız ve çelimsiz olmasına sebep olur.Bu çorba daha pek çok su götürür...

Evet, bozduğu metabolizma yoluyla, görevlerini ağırlaştırıp güçleştirdiği, basta kalp,beyin,gözler ve böbrekler olmak üzere, dolaşım yetersizliğinden doğan bütün hastalıkların, bittabi vaktinden önce gençliğe veda ederek ihtiyarlamanın da bas sorumlusu kanın puf pıhtılaşma olayıdır.

Bu hale göre pıhtılaşma nedir ve nasıl olmaktadır?Başa dön

 PIHTI VE PIHTILAŞMA

Bazı kimyasal tesirlerle kanın lüzuciye (yapışkanlık) ve yoğunluğunun artması halidir ki, bu durumda kan, akıcılık hassasını ve aktivitesini kaybeder.Ve kanın damarlar içindeki hareket hızı azalmaya baslar.
Pıhtılaşma sırasında kati parçaların oluşturduğu çok küçük yumaklara "pıhtı", pıhtının damar cidarlarında meydana getirdiği sabit tümseklere ise "Trombon" adi verilmektedir.
Trombonların kan damarını tıkaması ile, o damarın beslediği organda (veya organlarda) hayati tehlikeler bas gösterir. Beslenme, oksidasyon ve boşaltım durur.Felçler ve kangrenler meydana gelir.Kalpte korner trombonu, kalp adalelerini besleyen damarın tıkanmasından ileri gelir.Beyindeki bir kan pıhtısı ise felç veya ani ölümlere sebep olabilir.

Bu konudaki laboratuar ve röntgen araştırmalarının ortaya koyduğu 4 safha özet olarak şunlardır:
1) Sağlıklı insanda damarlar, sağlıklı ve cidarları temiz, pürüzsüz ve elastikiyet yeterlidir.Henüz tütünün tahribatı söz konusu değildir.
2) Tütüne devam edildikçe damarlar bozulmaya baslar.Sertleşme devam eder.Kandaki pıhtılaşma, kati parçalar artık görülmektedir.
3) Damarlar; katran, yağ, kollestrol ve diğer kati parçalar tarafından daraltılmakta, dolaşım güçlükle sürmekte ve dolaşımı güçlükle sürdüren kalp de yorgun düşmektedir.
4) Olay son kertesine ulaşmıştır.Damar artık çalışamaz durumdadır.Tıkanmıştır.Bu tıkanma macerasının zaman boyutu 20-25 senedir.
Pıhtılaşmadan nasıl korunmalı?
Bilindiği gibi her çeşit damar tıkanmalarının veya kılcal düğümlenmelerin temeldeki sebebi pıhtılaşan kan ve yine pıhtılaşmış olan kanın damar cidarlarına bıraktığı tortularla oluşan damar çeperlerinin küçülmesidir.

Başa dön

Bütün bu tehlikelerden uzaklaşmanın yolları önem sırasına göre ve özet olarak şöyledir:

1) Sigarayı kesinlikle bırakınız,Alkol ve diğer uyuşturuculardan da uzak durunuz,
3) Kanınızı sulandırıcı tedbirleri asla ihmal etmeyiniz.Bu mayanda ve bilhassa:
4) Kana canlılık getiren, az tortu bırakan, yeterli ve lüzumlu hayat gücü veren gıdalara itibar ediniz.Ve bunlarda da aşırılığa kaçmayınız. (Burada bilhassa taze meyve ve sebzeler söz konusudur.)
5) Kani ve hayati zehirleyen asabi stresten ve kabızlıktan korununuz.
6) Acık ve temiz havaya önem veriniz.
7) Yeterli derece hareket, programlı ve yararlı bir çalışma hayati.Bu arada zihni faaliyete de yer veriniz.Okuma, öğrenme çabasını asla terk etmeyiniz.
8) Yeterli bir dinlenme, düzenli bir uyku ve sakin bir hayat yeğleyiniz.
9) Şuuraltını ve bu yolla bütün beden ve organları olumsuz yönde etkileyen ahlak dişi davranışlardan kesinlikle uzak durunuz. (Ahlaklı ve seciyeli insan daha sağlıklıdır)
10) Rafine edilmiş yiyeceklerden, bilhassa beyaz un, beyaz seker, kati yağlar ve rafine tuzdan, ayrıca bütün kızartmalar ve baharatlardan, fazla etten, tursu ve konservelerden uzak durunuz.
11) Gücün yettiği nispette sentetik ilaçlardan, antibiyotik ve suni germisizlerden uzak durunuz.
12) Her konuda, yiyecek, içecek, giyeceklerde, bedende ve çevrede temizlik kurallarına azami derecede riayet ediniz.
13) Alyuvar ve hemoglobin değeri yeterli olan bir bünye için yılda en az bir defa veya iki defa (genellikle ilkbahar ve sonbahar olmak üzere) kan vermek, kan pıhtılaşmasından ve yoğunlaşmasından uzaklaşmanın en geçerli ve pratik yollarından en önemlisidir, unutmayınız!..
Başa dön

İKİ TİRYAKİDEN BİRİ SİGARADAN ÖLÜYOR

İngiltere’de 40 yıldır süren dünyanın en kapsamlı araştırmasının sonuçları açıklandı:
Buna göre her iki sigara tiryakisinden biri, direkt olarak sigaranın yol açtığı hastalıklar yüzünden hayata veda ediyor.
Salgın hastalık deyince insanin aklına veba, kolera ye da AIDS geliyor.Oysa dünyanın en yaygın ve en tehlikeli salgını sigara tiryakiliği.
20 Yıl Daha Az
Artan vergilere, sigara reklamlarına getirilen kısıtlamalara ve yasaklamalara rağmen tiryakilik salgını artarak sürüyor.Gelişmiş ülkelerde kişi basına yıllık tütün tüketimi 2.4 kilogram düzeyindedir.Bu da, sigara tiryakilerinin normal insanlardan ortalama 20 yıl daha az yasamasına yol acıyor.
Dev Araştırma
İngiltere’de 1951-91 yılları arasında, 34 bin 439 doktorun katılmaları ile gerçekleştirilen bir araştırma, sigaranın çirkin yüzünü ortaya koyuyor.Sigara ve akciğer kanseri arasındaki bağı kanıtlamak için çalışan Sır Richard Doll'ün öncülüğünü yaptığı ve British Medikal Journal'da yayınlanan sonuçlar gerçekten korkunç
Kanser Basta
Bu araştırmanın sonuçlarına göre, her iki sigara tiryakisinden biri, direkt olarak sigaranın sorumlu olduğu hastalıklar yüzünden genç yasta hayata veda ediyor.Kısacası sigara içmek, Rus ruleti oynamaktan bile tehlikelidir.Sigara tiryakilerinin yarısı kanserden, dörtte biri kalp ile solunum yetmezliği ve enfarktüsten ölüyor.
Başa dön

 SİGARA DÖVİZLERİ

· Sigara içen bir kişi çalıştığı firmaya yılda 4600 dolarlık bir yük getirmektedir.
· Düşük nikotinli sigara en az ötekiler kadar zararlıdır.
· Tiryaki annenin çocukları oksijen azlığı nedeniyle geri zekalı olur.
· Akciğer kanserlerinin &90'i sigara kaynaklıdır.
· Bütün uyuşturucular arasında en çok ölüme sebep olan madde sigaradır.Diğerlerinin tam 13 kati...
· Gırtlak kanserlerinin %99'u sigaradandır.
· Balıkesir’de sigaranın adi "Ahmak Otu" dur.
· O (sigara) seni öldürmeden sen onu söndür!..
· Mutlu yıllara sigara ile ulaşamazsın!..
· Sigaradan yılda 200 bin insan kaybımız var.Bunun 40 bini pasif içici (çoğu çocuk ve bebek)dır.
· Sigara içen anneler! Lütfen çocuklarınızı emzirmeyin...
· DNA’nın "AİDS”ten sonra en güçlü tahripçisi sigaradır.
· Sigara bir vitamin düşmanıdır.
· Tiryaki kadınlarda kısırlık 11 kat fazladır.
· Solunum yolu hastalıklarında hava kirliliği sigaraya göre hiç hükmündedir.
· Sigara içmediği halde kanser olan 3 kişiden biri pasif içicidir.
· Tüten insan medeni insan değildir.
· Güzelse hayat; Sigarayı at...
· Dumansız ortam, sağlıklı yasam...
· Önemli ise hayatiniz; Sigarayı bırakınız!..
· Sigara bir kan pıhtılaştırıcı ve damar tıkayıcıdır.
· Genç ve orta yastaki kalp ölümlerinin %80'inde sebep sigaradır.
· Sigara içenlerin vücuduna %15 ila 33 daha az oksijen giriyor.
· Tiryaki erkeklerin çocuklarında da türlü bozukluklar söz konusudur. (Ing.Wellington Halt.Raporu)
· Sigara tüm kötülüklerin anasıdır!..
Başa dön

SİGARAYI NASIL BIRAKMALI?

Sigaranın şayisiz zararlarını bilen akilli kişinin ilk isi şüphesiz bunu bırakma çabasına girmektir.Bu halde yapılacak isleri şöylece sıralayabiliriz:
1) Kesin karar veriniz.ve bu iste iradenizi sonuna kadar kullanmayı göze aliniz.
2) Sigarayı birden bırakınız.Zira deneyler birden bırakanların ve birden bırakmanın daha basarili olduğunu göstermiştir.
3) Bu halde ilk is, sigar içen arkadaş ve çevrelerden kesin olarak uzaklasınız.
4) Size sigarayı hatırlatan her şeyi yaşamınızdan uzaklaştırınız.
5) Sizde sigara arzusu uyandıran yiyecek ve içeceklerden uzak durunuz.Bilhassa sigara arzusu şiddetlenince bir bardak su içiniz.
6) Planlı, ölçülü ve faal bir yasam çizgisini benimseyiniz.
7) Sizi strese sokacak konulardan ve tartışmalardan uzak durunuz.
8) Bos zamanlarınızda sportif faaliyetlere, hiç olmazsa uygun yürüyüşlere iltifat ediniz.
9) Kabilse ve içiyorsa esinizle veya birkaç arkadaşla grup halinde bırakınız.
10) Bu savaşta mistik ve manevi duygularınızı da devreye sokunuz.

Başa dön

 ÖNEMLİ BİR UYARI

Sigara, bütün organlar gibi, cildi de süratle yaslandırır:
Damarların, özellikle kılcal damarların, cidarlarında daralma ve tıkanmalara sebep olan nikotin, katran ve benzeri maddeler bu damarlardaki islerliği azaltarak, eritrositlerin hücrelerimize taşıyacağı oksijeni ve kanın besinleri tasıma gücünü kısıtlayarak organlarda ve cildimizdeki hayatiyeti yavaşlatır.Bu arada yeterli besin ve oksijen alamayan cildimiz ve derimiz de kısa zamanda sağlığını (tabii rengini ve taravetini) kaybederek sarkmaya ve pörsümeye baslar.
Uzmanlar, bu halin önlenmesi için 5 şeyi önermektedir:
1) Bilhassa sigarayı kesin olarak bırakınız.
2) Alklden uzak durunuz.
3) Uykunuzu aksatmayınız.
4) Hava kirliliğinden korunuz.
5) Vücudunuzu ve cildinizi temiz tutunuz.
En yararlı müstahzarın sabun ve su olduğunu unutmayınız!..
Başa dön

SİGARA KANSERE, KANSER KABRE GÖTÜRÜR

Akciğer kanserlerinin %90'i, Gırtlak kanserlerinin %99'u sigara kaynaklıdır.

45-50 yasin altındaki erkeklerde korner (kalp)den ölenlerin %80'i sigara kaynaklıdır.

Sigara içenlerin vücuduna %15 ile %33 daha az oksijen girmektedir.Bu önce beyin ve kalbin harabiyeti demektedir.

Uyuşturucular arasında en çok ölüme sebep olan madde sigaradır.

Sigara tiryakilerinin yarısı sigaradan ölmektedir Başa dön

YEŞİLAY İÇENLERIN DEĞİL, İÇİLEN ZEHİRLERİN DÜŞMANIDIR.

YEŞİLAY