Make your own free website on Tripod.com

 S.B     Ana sayfa   Hayatta Yaşanmış İlginç Olaylar


BİYOLOJİ   GEOMETRİ   MATEMATİK   TÜRKÇE   FİZİK-KİMYA   TARİH-COĞRAFYA


Biyoloji

ÖSS' de biyolojinin bazı konularından her sene , bazı konularından ara sıra soru gelmektedir. Canlılık , hücre ve canlıların temel bileşenleri  Bilimsel çalışma ve canlı gruplarının özellikleri Populasyon ve ekoloji Hücresel solunum Fotosentez ve kemosentez Yönetici moleküller sorularından her yıl soru gelmektedir. Lise 1'deki hücre bölünmeleri , , lise 2'deki dokular ve sistemler, lise 3 'deki üreme ve gelişim , kalıtım ve evrim sorularından ise ara sıra soru gelmektedir. Soruların yaklaşık olarak üç veya dördü ayrıntı içermekte ve zor sayılmaktadır. Diğer sorular ise , verilen öncüller ve şekiller kullanılarak sonuca gidilebilecek niteliktedirler. Yorum ve mantık gücünü geliştirmiş bir aday , biyoloji bilgisine tam sahip olmasa da bu soruların en az altı yedisini yapabilir. Ancak sorular çok dikkatli okunmalı ve vurgulara dikkat edilmelidir. Biyoloji çalışmak için ÖSS 'ye hazırlık amacıyla yazılmış kaliteli bir konu anlatım içeren kitap ve ÖSS ölçülerine uygun soru içeren bir soru bankası edinmelisiniz.
Başa Dön     Ana sayfa  


Geometri

Öncelikle , geometriye doğru kaynaktan hazırlanmak çok önemlidir.Konuların , en ince ayrıntısına kadar öğrenilmesi gerekir.Formüllerin ve bağıntıların ne anlama geldiği ve nasıl kullanılacağı da iyice öğrenilmeli ve pekiştirilmelidir. Konuları dergide veriliş sırasına göre halletmelisiniz. Çünkü, geometri bilgileri birbirinin üzerine bina edilerek geliştirilir. Konu bilgisinin halledildiğine kanaat getirdiğinizde , çözümlü soruları ; önce çözmeyi deneyerek , sonra çözümü inceleyerek soru çözme becerinizi geliştirebilirsiniz. Cevaplı testler çözerek , öğrendiğiniz konuları test etmelisiniz.Tekrar kontrol yaparak , varsa eksikleriniz için tekrar konuya dönmelisiniz.Böylece , soru çözme hızınızı artırmalısınız.

Başa Dön       Ana sayfa  


Matematik

Matematik , bir insanın yanlız başına öğrenebileceği bir ders değildir.Bunun içiz bir konuyu öğrenmenin yolu , onu bir öğretmenden dinlemektir.Ancak , öğretmeni dinlemeden önce , konuya yüzeysel bir bakış yapmak faydalı olur.Bunu yapmaktaki amaç, öğretmen konuyu anlatırken konunun hangi aşamasında olduğunu bilmenizdir.Konu derste , gerektiğimde notlar alınarak dikkatlice dinlendikten sonra , aynı gün tekrar edilmelidir.
   Konuyu anladığınıza kanaat getirdikten sonra , elinizde bulunan dergi ve soru kitapçığından çözümlü testler çözmelisiniz , daha sonra çözümleri dikkatlice incelemelisiniz.Böylece , bilginizi test sorusu çözmeye kanalize etmiş olacağınız gibi , çözümleri incelerken yeni çözüm metotları da öğrenmiş olacaksınız.
   Bu aşamadan sonra yapılması gereken , cevaplı testler çözmektir.Bu , konu bilginizin tekrarını , pekişmesini , ve soru çözme hızının artmasını sağlayacaktır.Belleğinize yüklediğiniz bilgileri sınav gününe kadar muhafaza edebilmeniz , bu çalışmanın bir yılı kapsayacak şekilde yürütülmesine bağlıdır.

Başa Dön      Ana sayfa  


Türkçe

Türkçe dersine çalışma şeklini soruların niteliği göz önüne alarak belirlemek gerekir.

ÖSS 'de sorulan 45 sorunun konularına göre dağılımı yaklaşık şöyledir.
Sözcük ve cümle anlamı  :   15
Dilbilgisi                          :   15
Paragraf bilgisi                 :  15

Dilbilgisi soruları temel bilgiler bilinmeden çözülmez.Bu yüzden önce konunun öğrenilmesi , sonra sorularla pekiştirilmesi gerekiyor.Bir dergi izleyerek , kitap takip ederek ve bir program dahilinde konuların tamamının öğrenilmesi gerekiyor. Türkçe konuları birbirinin devamıdır. Bir konuyu anlamadan değerine geçmeyin.
   Yorum gerektiren sözcük ve cümle anlamı , paragraf bilgisi sorularını çözmek için fazla bilgi gerekmez.Daha çok okuduğunu anlamak ve anladığını yorumlamak gereklidir.Bu da bu konularla ilgili daha çok soru çözmekle sağlanabilir.Ayrıca sınava hazırlanan adayların bu konulara bir iki çalışıp sonra bırakmaları da doğru olmaz.Bu konularla ilgili her hafta belli sayıda soru çözülmeli ve bunu sınav gününe kadar devam ettirmelidir. 
 

Başa Dön      Ana sayfa  


Fizik

Yetkililer ''ÖSS'de bilgi ağırlıklı sorulmayacak'' biçiminde açıklamalar yapsalar da , fizik sorularının tamamına yakını temel bilgi ve becerileri öğrenildikten sonra yapılabilecek niteliklerdir. ÖSS' de sorulan sorular , zorluk düzeyi bakımından üç gruba ayrılabilir.Yaklaşık olarak , sayıca soruların %25 'i kolay ,%50 'si normal ,%25 'i ise çeldiricileri biraz kuvvetli olan sorulardır.Yani , normal bir öğrenci Bir fizik sorularının yaklaşık olarak %75 'ini çözebilir. Yeter ki ;vakit ayrılsın, öğretmen ders anlatırken bir yere not alarak , dikkatlice dinlensin ve günübirlik tekrar yapılsın.
 Konu bilgisini halledeceğinize kanaatiniz geldiğinde , çözümlü soruları ; önce çözmeyi deneyerek , sonra çözümünü inceleyerek , soru çözme tekniğinizi geliştirmelisiniz. Cevaplı testler çözerek bilgilerinizi pekiştirmeli ve soru çözme hızınızı geliştirebilirsiniz.

Kimya

ÖSS'de kimyanın bütün sorularından soru gelmektedir.Ancak , organik kimyadan ayrıntılı soru gelmemektedir.Bununla birlikte , kimyasal hesaplamalarla ilgili sorular organik bileşiklerden seçilebilir. Lise birinci sınıf ve ikinci sınıfta görülen kimya konularından ayrıntılı soru gelebilmektedir. Bazı sorular biyoloji ile , bası sorular ise fizikle alakalı olabilmektedir. Kimya çalışabilmek için , ÖSS'ye hasırlık amacıyla yazılmış kaliteli bir konu anlatan kitap ve nitelikli sorulardan oluşan bir soru bankası edinmelisiniz. Konu bilgisinin halledildiğine kanaat getirdiğinizde , çözümlü soruları; önce  çözmeyi deneyerek , sonra çözümü inceleyerek soru çözme tekniğinizi ilerletmelisiniz.Soru kitaplarınızı ,bitirdikten sonra arkadaşlarınızla değiştirerek daha çok soru ve değişik soru tiplerini görme imkanını elde edebilirsiniz.

Başa Dön      Ana sayfa  


Tarih

Okumaktan sıkılmayan , geçmişi merak eden ve günümüzdeki gelişmelerle geçmişi özleştirmekten hoşlanan öğrenciler , tarih konularını kolayca öğrenebilmektedirler.Tarih kolayca öğrenilebildiği gibi kolayca da unutulmaktadır.akılda tutmak gerekir. Atalarımız ''Okumadan alim , yazmadan katip olunmaz'' demişler.Tarih dersine çalışırken konuları anlayarak okumalı , bir yandan da küçük notlar alınmalıdır. Dersi öğretmen anlatırken iyi dinlemeli , Anlaşılmayan yerler sorulmalıdır.Not tutma da ihmal edilmemelidir.Daha sonra bu konular gözden geçirilerek , konu tekrar edilmelidir. Bilgilerinizi kontrol etmek , sağlamlaştırmak ve konulara dair yorum gücünüzü artırmak için bulabildiğiniz soruları çözmelisiniz

Coğrafya

Coğrafyanın hemen her konusundan soru gelmektedir. Bunun için , bütün konuların bilinmesi gerekir.Derse merak ve ilgi ile yaklaşılırsa hem öğrenme verimi artar , hem de öğrenme zevkli bir hale gelir. Konuların iyi anlaşılması için atlaslardan , resimlerden ve şekillerden yararlanmalıdır. ÖSS 'de başarılı olabilmek için konuları bilmenin yanında , yorum yapabilmek de gerekir.Bunun için bol soru çözümü gerekir.Bu nedenle elinizin altında en az iki coğrafya soru bankası bulunmalıdır. Soru çözerken şekil , grafik ve haritalar çok iyi incelenmelidir.Soruda ön bilgi verilmişse göz ardı edilmemelidir.Yanlış yapılan cevapları mutlaka öğrenilmelidir. Şu hususunda bilinmesi gerekir: ÖSS 'de gelen coğrafya soruları, önceki senelerde gelen soruların az-çok benzeridir.Bunun için geçmiş senelerde sorulan sorular mutlaka çözülmelidir.  

Başa Dön      Ana sayfa  


Taha Eşref KARHAN
Telif Hakkı © 2001  [Ö.M.S.İ.Okuluı]. Tüm Hakları Saklıdır.
Son düzeltme tarihi: 20/03/02.