Make your own free website on Tripod.com

Tüzük


Ana sayfa      EALMeD Sayfasına git


ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

EALMeD

ANA TÜZÜĞÜ 

(Bir Bölümü)

                                            I-BÖLÜM

KURULUŞ HÜKÜMLERİ

KURULUŞ

MADDE 1- Derneğin adı “ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ” dir.

Aşağıdaki maddelerde ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ  kısaca “EALMeD” veya “DERNEK”, ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ  kısaca “EAL”, ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ MEZUN’ları kısaca “MEZUN” ve ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİ’leri kısaca “ÖĞRENCİ” adı ile anılmıştır.

DERNEK’ in merkezi Elazığ’dadır.DERNEK’in adresi (Geçici) : Hürriyet  Caddesi  DATA ENGLISH CENTRE Elazığ’dır. EALMeD’in başka yerde şubesi yoktur.

AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI

MADDE 2- Elazığ Anadolu Lisesi yetiştirdiği öğrenim düzeyi yüksek mezunlarıyla topluma faydalı bireyler yetiştirmektedir. Hayat boyu öğrenmeyi ve ilerlemeyi teşvik eden Elazığ Anadolu Lisesi Mezunları Derneği, mezunlarından oluşan üyelerinin,mevcut öğrenci ve ailelerinin,birbirleriyle,kendi aralarında ve toplumun bireyleriyle olan irtibatının güçlendirilmesine, insan kaynakları öz varlığımızın verimli olarak değerlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş olup çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir.

         2.1 ) EAL eğitim felsefesine, hayat boyu öğrenme ve yardımlaşma misyonuna katkıda bulunmak.

         2.2 ) EALMeD üyelerinin birbirlerine, EAL topluma, sosyal, kültürel, bilimsel, entelektüel ve maddi destek sağlaması amacıyla sorumluluk bilincinin yerleştirilmesine katkıda bulunmak.

         2.3 ) EAL mezunlarının kendi arasındaki ve mezunlarla öğrenci ve aileleri arasındaki irtibatı güçlendirmek, dayanışmayı artırmak.

         2.4 ) EALMeD üyeleri arasında sağladığı irtibat vasıtasıyla üyelerinin insan kaynakları ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak.

         2.5 ) EALMeD üyelerinin ve EAL öğrencilerinin kariyer yönlendirmesinde destek sağlamak, programlar oluşturmak.

         2.6 ) EALMeD  amaçlarını genişletmesi,geliştirmesi için EAL mezunlarının desteğini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.

         2.7 ) EAL öğrencilerine mezun olduklarında derneğe üye olma sorumluluğu bilincini yerleştirmek.

         2.8 ) Sportif nitelikli eğitim,eğlenme ve dinlenme ile boş zamanları değerlendirici çalışmalar yapmak; üyeler arasında ve toplumda sportif anlayışı ve çalışmaları  özendirmek.

ÇALIŞMA  BİÇİMİ VE FAALİYETLERİ

MADDE 3- Derneğin amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetleri ve çalışma biçimi aşağıda gösterilmiştir.

         3.1 ) Mezunları bir araya getirmek amacıyla sosyal aktiviteler düzenler.

         3.2 ) Gazete,dergi,bülten,web-sitesi ve benzer yayınlar çıkarıp bunları işletir.

         3.3 ) Okulun öğrencilerini maddi ve manevi yönlerden destekleyip, iş imkanı sağlanmasında yardımcı olur.

         3.4 ) Üniversite sınavına girecek EAL öğrencilerine rehberlik hizmeti verir ve kazandıkları üniversitelerin bulunduğu illerdeki dernek üyeleri aracılığıyla yardımcı olur.

          3.5 ) Mezunlarla ilgili olarak iş hayatları hakkında bilgiler toplar,elde edilen bilgilerden çıkabilecek olan iş imkanlarını diğer üyelere bildirir ve benzeri çalışmalar yaparak üyeler arasında dayanışma ve yardımlaşmayı artırır.

       3.6 ) Dernek üyelerinin toplantı yapabileceği ve uygun faaliyetler gösterebileceği lokal açar ve işletir.

         3.7 ) Yeni üyelerin alınmasını özendirir ve yasalar ile Ana Tüzük hükümleri uyarınca  asil üye ve onur üyesi, kaydeder .

         3.8) Derneğin tanıtımı yapmak, faaliyetlerini anlatmak,amaçlarında belitilen hususları iletmek amacıyla seminerler ve sunumlar düzenler.

         3.9 ) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynaklar sağlar ; oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygular, bu amaçla spor kulüpleri, ortaklıklar,iktisadi işletmeler kurar.

         3.10) Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır  ve dağıtır.

         3.11) Yardım Toplama Kanunu ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır; bağış ve yardımlarda bulunur, dernek gelirlerinin ve giderlerinin denetimini sağlar.

         3.12) Dernek tüzüğünde belirtilen hususlara uygun olarak dernek üyelik aidatı toplar ve dernek hesaplarının dökümüne üyelerinin erişebilirliğini sağlar.

         3.13) Amaç ve çalışmalarını  gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar, yönetmelikler hazırlar.

         3.14) EALMeD ticari kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Dernek yukarıda belirtilen çalışmaları ve etkinlikleri yaparken, hiç bir şekilde siyasetle uğraşmaz. Dernekler Kanunu’nun yasakladığı bütün durum ve faaliyetlerden kaçınır.

 

KURUCULAR

MADDE 4- Derneğin kurucuları T.C uyruklu aşağıda kimlikleri yazılı kişilerdir.

DERNEK AMBLEMİ

MADDE 5- Derneğin amblemi, mezuniyet kepi, diploma,üç adet beyaz yıldız,dört adet kırmızı yıldız, kuruluş tarihi ve “Elazığ Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği- EALMeD” yazısından oluşan kompozisyon olup ekte gösterilmiştir.

Dernek amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz,satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

 

NOT: Tüzük maddelerinin ve dernek ambleminin her hakkı EALMeD’e aittir, izinsiz olarak kullanılamaz.

                                                              

ADI -SOYADI

D.TARİHİ

D.YERİ

BABA ADI

MESLEĞİ

ADRES

Işıl SARIKAYA

19.01.1971

ELAZIĞ

Nurettin

Öğretmen

Mustafapaşa M. Ömer Sanaç S. 37/5   ELAZIĞ/Merkez

Berna YAPRAKLI

12.11.1972

ELAZIĞ

Necip

Çevre Mühendisi

Nailbey M. Bağlar S. No:32/2 ELAZIĞ/Merkez

Gülşah YILMAZ

01.01.1984

ELAZIĞ

S. Lütfü

Öğrenci

İzzetpaşa M. Hacı Tevfik Efendi S. Duygu A. No:12/2 ELAZIĞ

E.Murat YAPRAKLI

12.11.1970

ELAZIĞ

Necip

İşletme Uzmanı

Nailbey M. Bağlar S. No:32/2 ELAZIĞ/Merkez

Alper KAYMAZ

18.09.1970

ELAZIĞ

Mustafa

Öğretmen

İzzetpaşa M. Kazım Bayer C. No:49/3   ELAZIĞ/Merkez

İsmail KAVAZ

01.01.1984

ELAZIĞ

İbrahim

Öğrenci

Fırat Üniversitesi  Müh. Kamp. M-12 No:10    ELAZIĞ/Merkez

Onur YALÇINKAYA

24.01.1984

ELAZIĞ

Mehmet Muammer

Öğrenci

İzzetpaşa M. Tahsildar Kasım  Yıldız S. Ayık A. No:10  ELAZIĞ                      

 

Ana sayfa      EALMeD Sayfasına git