Make your own free website on Tripod.com

  Ana sayfa  

BİTKİSEL DOKULAR

1-Böcekçil bitkilerin ve tuzcul bitkilerin tuz salgılamada özelleşen salgı tüyleri ile kök emici tüylerini oluşturan epidermis hangi doku içerisinde incelenir?

 1. A.      Destek doku

 2. B.      Koruyucu doku

 3. C.      Bağ doku

 4. D.      Parankima doku

 5. E.      Epitel doku

2-Aşağıdakilerden hangisi, parankima dokusunun fonksiyonlarından biri değildir?

 1. İletim
 2. Fotosentez
 3. Desteklik
 4. Solunum
 5. Depo ve salgı

3-Aşağıdakilerden hangisi, değişmez dokuların özelliklerinden değildir?

A.      Birincil ve ikincil meristem doku hücrelerinin gelişme ve farklılaşmasıyla oluşur.

B.      Hücreleri büyük, sitoplazması az ve kofulları çok sayıdadır.

C.      doku hücrelerinin arasında boşluk bulunur.

D.      Hücre duvarlarında odun ve mantar özü birikerek kalınlaşmaya sebep olur.

E.      Embriyonik meristematik özelliklerini taşır.

4-Aşağıdakilerin hangisinde, parankima dokusu bulunmaz?

A.      Gövde ve kök kabuğu

B.      Yaprak mezofili

C.      Epidermis

D.      Tohum endospermi

E.      Meyve etli kısımları

5-Bir yaprak sapında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A.      Kollenkima

B.      Parankima

C.      Sklerankima

D.      Odun borusu

E.      Kaliptra

6-Aşağıdakilerden hangisi, periderm ve özellikleriyle ilgili yanlış bir açıklamadır?

A.      Çok yıllık bitkileri örter ve korur.

B.      Fellojenden orijin alır.

C.      Hücre çeperlerinde su geçirmez süberin maddesi birikir.

D.      Gaz alış verişini kovucuk sağlar.

E.      Canlı hücrelerdir.

7-Hayvansal ve bitkisel dokulardaki görev benzerliği aşağıdaki hangi ikili arasında yoktur?

A.      Epitel doku-Kas doku

B.      Bağ doku-Parankima

C.      Bez epiteli-Salgı doku

D.      Kemik doku-Destek doku

E.      Kan doku-İletken doku

8-Aşağıdakilerden hangisi, karşısındaki yapıyı içermez?

A.      Pek doku-Selüloz, pektin

B.      Sert doku-Selüloz, lignin

C.      Odun borusu-Süberin, kalbur borusu

D.      Epidermis-Kütikula, stoma

E.      Periderm-Süberin, lentisel

9-Aşağıdakilerden hangisi, bütün bitki gruplarının genel özelliklerindendir?

A.      Kök, gövde ve yaprağın bulunması

B.      Madde taşınmasının damarlarla yapılması

C.      Karbondioksit özümlemesi yapan hücrelerin bulunması

D.      Hem eşeyli, hem eşeysiz üremenin yapılabilmesi

E.      Aktif olarak yer değiştirme hareketi yapabilmesi

10-Epidermisten orijin alan tüylerin görevi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A.      Örtü

B.      Salgı

C.      Tırmanma

D.      Savunma

E.      Onarım

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B C E C E E A C C E
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D E B E D E A E D A
 

11-Kök büyüme bölgesinde,

 1. Dermatojen

 2. Fellojen

 3. Plerom

 4. Kambriyum

 5. Periblem

bölgelerinden hangileri bulunur?

A.      I ve II

B.      III ve IV

C.      I, II ve III

D.      I, II ve V

E.      II, IV ve V

12-Bir kökte aşağıdaki hangi bölgeden karşısındaki kısımlar oluşmaz?

A.      Dermatojen-Epidermis

B.      Periblem-Kabuk

C.      Plerom-Odun borusu

D.      Epidermis-Emici tüyler

E.      Plerom-Fellojen

13-Yaprakların, meyvelerin ve köklerin depo bölgeleri genellikle hangi doku hücrelerinden oluşmuştur?

A.      Epidermis

B.      Parankima

C.      Kollenkima

D.      Periderm

E.      Sklerankima

14-Odunsu dikotiledon bir bitkide,

                                 I.           Apikal meristem

                               II.           İletim kambriyumu

                             III.           Mantar kambriyumu

dokularından hangileri bulunur?

A.      Yalnız I

B.      Yalnız II

C.      Yalnız III

D.      I ve II

E.      I, II ve III

15-Yaprağın palizat mezofili ve sünger mezofili hangi doku hücrelerinden yapılmıştır?

A.      Epidermis

B.      Kollenkima

C.      Sklerankima

D.      Parankima

E.      Soymuk

16-Kaliptranın görevi nedir?

A.      Embriyonik hücreleri üretmek

B.      Suyu emmek

C.      Kök apikal meristemi oluşturmak

D.      Mineralleri emmek

E.      Kök apikal meristemi dış etkilere karşı korumak

17-Yan köklerin uzamasını sağlayan perisiki aşağıdaki hangi hücrelerden oluşur?

A.      Parankima

B.      Meristem

C.      Epitel

D.      Kollenkima

E.      Salgı

18-Bitkilerde,

                                 I.           Yaraların onarılması

                               II.           Boyuna büyüme

                             III.           Eşeysiz çoğalma

                            IV.           Enine kalınlaşma

Olaylarından hangileri meristem doku tarafından doğrudan gerçekleştirilir?

 1. Yalnız II
 2. Yalnız IV
 3. II ve III
 4. II, III ve IV
 5. I, II, III ve IV

19-Aşağıdakilerden hangisinde meristem doku bulunmaz?

A.      Kök apikali

B.   İletim kambriyumu

C.      Gövde apikali

D.      Çenekler

E.      Fellojen

20-İletim kambriyumunun fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A.      İkincil ksilem ve floemi üretir.

B.      Birincil dokuları oluşturur.

C.      Boyuna büyümeyi sağlar.

D.      Kabuk ve parankima hücrelerini üretir.

E.      Su ve besin depo eder

  Ana sayfa